Nyheter i TsarAnor 4.1
 

 

Fröken Ohlsson håller ordning på alla nyheter i TsarAnor
 

Operativsystem
Programmet har anpassats för användning med operativsystemet Windows t.o.m. ver 8.

Ställe(gård, by etc.)
har införts som geografiskt begrepp som komplement till Församling, Kommun och Län.

Programmet har därför kompletterats med en särskild modul för Ställen vilket möjliggör att man kan visa en lista på samtliga registrerade ställen och dessutom för varje ställe:

  • Skriva en kortfattad eller utförlig beskrivning
                                                                                   
  • Visa en lista på samtliga Dokument (källor) som registrerats med anknytning till aktuellt Ställe

  • Visa en lista på samtliga Personer som registrerats ha anknytning till aktuellt Ställe

  • Skriva en utförlig historik

  • Visa bilder, kartor och internetlänkar

TsarAnor har därigenom fått särskilda möjligheter för den som vill komplettera sin släktforskning med uppgifter om hembygden.

Bilder och Kartor
Hantering och visning av bilder och kartor med tillhörande text har både förenklats och förbättrats. Ett enhetligt sätt har valts vad avser Personer, Dokument och Ställen men även för Församling, Kommun och Län liksom för de övriga registerposterna Arkivkod, Händelse och Källa.

Internetanvändning
Internet får allt större betydelse för släktforskningen. Inte bara vad gäller de sajter där kyrkböcker, domböcker, bouppteckningar m.m. kan läsas på nätet utan rent allmänt. Där finns mängder av bilder, kartor och artiklar som man kan ha glädje av att använda för privat bruk. I senaste versionen av TsarAnor har därför olika åtgärder vidtagits för att man  på ett enkelt och bekvämt sätt skall kunna utnyttja utbudet på Internet. Detaljerna framgår av TsarAnors hjälpprogram. 

Inställningar.
Antalet "inställningar" har utökats för att möjliggöra individuella anpassningar efter varje användares arbetssätt, datorutrustning samt tycke och smak.

 

 


Norton 360
Skriv ut | Skapad med TSARWebb