Frågor och svar om TsarAnor 4.1

Vår äldste medarbetare farbror Knepig delar gärna med sig av sin erfarenhet av TsarAnor

Nedan följer ett antal frågor som ställts av nya användare av programmet och som kan vara av intresse även för andra.

Efter varje fråga är angivet ett svar som vi hoppas skall vara tillräckligt upplysande.


Hur kommer man enklast igång med TsarAnor?
Gå in på sidan Personlista i programmet och klicka i menyn på Hjälp/Att komma igång och följ sedan anvisningarna där.

Varför visas vissa ledtexter i Personkortet med fetstil?
Det är särskilt viktiga uppgifter som du får en påminnelse om när du sparar person så länge uppgiften ej är ifylld. Påminnelsen är dock frivillig och kan lätt stängas av i Inställningar. Tänk dock på att ett  partiellt födelsedatum eller ett födelsedatum med kvalitetsangivelse kan vara mer upplysande än inget datum alls. .

Varför måste man ange kön för alla personer?
Därför att TsarAnor som en extra säkerhetsåtgärd kontrollerar att man ej av misstag gifter samman och låter två män eller två kvinnor få barn tillsammans vilket kan ske i vissa andra program.

Varför skall man skriva av t.ex. kyrkböcker i dokumenthanteringen, det verkar jobbigt?
Det är inte nödvändigt men bra att skriva av i varje fall det viktigaste. Då kan man kontrollera i efterhand att det inte kommit in någon felaktig uppgift i släktboken, något som annars kan vålla problem senare. Det händer också att uppgifter i kyrkböcker kan vara motstridiga och då är värdefullt att kunna kontrollera vad som står var.

Om man har registrerat ett dokument och skall ange de personer som omfattas av dokumentet. Hur gör man då om man glömt individernas födelsedatum? Måste man då gå till personlistan för att finna datum?
Nej det behöver man inte, högerklicka med musen i aktuell kontrolls ruta för födelsedatum så visas alla registrerade personer med namn och födelsedatum i en speciell hjälplista. Man  behöver då endast markera aktuell person i denna.

Finns inget Register- eller ID-nummer för varje person som i en del andra program?
Jo det gör det och det är nödvändigt för att programmet skall fungera men Du behöver inte se det. Det räcker att datorn själv håller ordning på detta. Vill Du absolut veta numret för viss person kan Du dock se numret i personkortets Ansedel om Du under menypunkten Arkiv/Inställningar bockar för rutan  "Skall individs referensnummer visas i personkort?"

Kan jag ej lägga in min dotter i TsarAnor utan att först registrera henne som obesläktad person?
Jo det kan du, skriv in födelsedatum i personkortets barntabell och tryck Enter. Du gör därefter en temporär registrering som du senare kan komplettera med ytterligare personuppgifter. Motsvarande gäller även för tabellerna Föräldrar, Närstående, Maka(e)
samt tabellen Personer  i Dokumentkortet.

Jag har en moster registrerad i TsarAnor som var min fostermor. Hur kan jag enklast ange henne som Närstående?
Gå till ditt Personkorts tabell för Närstående, högerklicka i kolumnen för födelsedatum och markera mostern i Hjälplista personer.

Varför räcker det inte att ange mamman om man är barn, mamman är ju viktigare och nästan alltid känd?
TsarAnor är konstruerat för att skilja mellan helsyskon och halvsyskon och då måste bägge föräldrarna vara kända, i annat fall skapar TsarAnor personen "Okänd Far". 

Varför har filstrukturen ändrats i TsarAnor fr.o.m. version  3.0 ?
Det har varit nödvändigt för att anpassa till Windows Vista och senare versioner om man  arbetar med aktiv User Account Control (UAC).

Varför syns inte mitt inlägg i Gästboken?
För att hindra att gästboken fylls med SPAM måste ditt inlägg godkännas av administratör innan det blir synligt, det sker snarast möjligt efter att inlägget gjorts.

Har Du inte funnit en lösning på Ditt problem, gå då till Support.


Norton 360
Skriv ut | Skapad med TSARWebb